Giới thiệu / Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

 

* Chức năng:

Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam – Đà Nẵng hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, nhận thầu và thực hiện các công trình như:

- Quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đường bộ.

- Xây dựng công trình công ích, công trình đường bộ.

- Khai thác khoáng sản (đá, cát, sỏi, đất sét).

- Kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt trong xây dựng.

- Kinh doanh vận tải hàng hóa, cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

- Cho thuê văn phòng, cho thuê xe máy thiết bị phục vụ xây dựng.

- Sản xuất bê tông  và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.

- Thi công sơn kẻ đường bằng sơn nhiệt dẻo, hệ thống ATGT đường bộ

- Đảm bảo giao thông khi có thiên tai, dịch họa xảy ra trên địa bàn quản hạt được giao.

 

* Nhiệm vụ:

- Quản lý, khai thác duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng và đảm bảo giao thông 290km đường (Trong đó QL 1: 118km, đường Hồ Chí Minh: 172Km với 110 cầu/7417,56md, 1140 cống) trên địa bàn TP Đà Nẵng và Tỉnh Quảng Nam và các ngành nghề dịch vụ kinh doanh khác được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203001492, ngày 30-6-2007

- Khắc phục vượt qua mọi khó khăn, bám tuyến, bám đường duy tu sữa chữa, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trong mọi tình huống.

- Lo đủ việc làm cho cán bộ - công nhân lao động, cải thiện đời sống công nhân, thực hiện đầy đủ chính sách cho người lao động, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ trích nộp ngân sách Nhà nước và quy định của địa phương.

- Đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của trình tự xây dựng cơ bản do Nhà nước ban hành, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông.

- Bảo toàn, phát triển tốt nguồn vốn, có lãi để tạo thêm nguồn vốn tái bổ xung cho sản xuất kinh doanh, đổi mới trang thiết bị, mở rộng sản xuất kinh doanh để đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững.