Thông báo
- Thông báo Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Mẫu giấy ủy quyền và xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- Thông báo thay đổi chức danh quản lý, lãnh đạo Công ty từ ngày 01/7/2017.


- Chấn chỉ việc chấp hành nội quy lao động tại các Hạt QLĐB và các đơn vị trực thuộc Công ty 


- Thông báo về việc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần của Công ty

- Phân công nhiệm vụ của Hội đồng kiểm kê năm 2017

- Phân công trực và thực hiện một số nhiệm vụ trong dịp Tết nguyên đán 2017


- Thông báo về việc thanh quyết toán công trình hoàn chứng từ năm 2016 và quyết toán quý I/2017

- Thông báo về việc tăng cường thực hiện công tác QLBDTX đường bộ và thi công công trình

- Thông báo triệu tập quán triệt Chỉ thị 05 và Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCHTW (khóa XII)

- Thông báo chương trình tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017


- Thông báo thực hiện một số nhiệm vụ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5

- Thư kêu gọi quyên góp ủng hộ người lao động của Công ty bị mắc bệnh hiểm nghèo

- Thông báo của Công ty cổ phần quản quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng 
về việc bán đấu giá cổ phần của Bộ Giao thông vận tải tại Công ty
         + Thông báo đấu giá cổ phần 
         + Quyết định ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần
         + Báo cáo tài chính năm 2015
         
+ Báo cáo tài chính năm 2016
         + Bản công bố thông tin doanh nghiệp
         + Công văn của UB chứng khoán Nhà nước
         + Quyết định thoái vốn của BGTVT
         + Phụ lục biểu mẫu đấu giá cổ phần

- Thông báo về việc thực hiện TCCT và sửa chữa bảo hành công trình

- Thông báo: Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng cần tuyển dụng trong Quý II/2017:
       + 01 lái xe tải, hạng C
       + 01 vận hành máy xây dựng công trình (máy đào, xúc...)
       + Địa điểm làm việc: Trong khu vực TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam và các công trình của Công ty trên toàn quốc
       Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Công ty qua phòng TC-HC, số ĐT: 0236.3889091 trong giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần.

- Thông báo về việc đo may quần áo trang phục cho Nhân viên Tuần đường năm 2017:
       + Công ty yêu cầu các Hạt trưởng thông báo cho các nhân viên Tuần đường trong Hạt thực hiện việc lấy số đo để may trang phục Tuần đường cho từng nhân viên Tuần đường.
       + Thời gian thực hiện: G
ửi số đo về Công ty qua phòng TC-HC trước 31/5/2017 để thực hiện may và trang cấp.
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017Comments
Nhập thông tin của bạn
Tên hoặc Email
Bình luận