Giới thiệu / Quá trình hình thành

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1. Tên, địa chỉ, qui mô hiện tại của Công ty:

Công ty cổ phần Quản Lý và Xây Dựng Đường Bộ Quảng Nam - Đà Nẵng được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 2870/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2007 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 3203001492 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp ngày 30/6/2007.

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Quản Lý & Xây Dựng đường bộ Quảng Nam – Đà Nẵng.

Tên giao dịch quốc tế: Quang Nam – Da Nang road management and construcion joint stock company.

Tên giao dịch quốc tế viết tắt: QN – DN ROMACO

Địa chỉ: 10B Nguyễn C Thanh – Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3889100             Fax: 0511 3889113

Mã số thuế: 0400102020

            Vốn điều lệ : 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng chẵn)

Chia ra 700.000 cổ phần; Giá trị một cổ phần là : 10.000 đồng

- Cơ cấu vốn điều lệ :

- Cổ phần Nhà nước: 315.000 cổ phần, chiếm 45% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 245.000 cổ phần, chiếm 35 % vốn điều lệ.

- Số cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư khác và CBNV-LĐ mua thêm : 140.000 cổ phần, chiếm 20 % vốn điều lệ. Giá bán khởi điểm là 10.000 đồng/ 1 cổ phần.

          Cổ đông chiến lược: Ông Nguyễn Gia Phong - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

Số lượng CBCNV chính thức của Công ty: 127 người

Qui mô hiện tại của doanh nghiệp: với số lượng CBCNV và vốn hoạt động hiện tại Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Quảng Nam – Đà Nẵng là doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ

2. Lịch sử hình thành:

Phân khu quản lý đường bộ QNĐN là đơn vị kinh tế trực thuộc Khu quản lý đường bộ V – Bộ giao thông vận tải. Thực hiện nhiệm vụ quản lý giao thông đường bộ trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn từ Km 904+500 (Đèo Hải Vân) đến Km 1027 giáp địa phận tỉnh Quảng Ngãi và tuyến quốc lộ 14A (nay là đường Hồ Chí Minh); đoạn từ A Lưới đến địa phận tỉnh Kon Tum, được đổi tên từ Xí Nghiệp quản lý đường bộ 503 theo quyết định số: 17/QĐ-TCCB-LĐ  ngày 3-1-1992 của Bộ giao thông vận tải. Qua 5 năm hoạt động thực hiện chức năng quản lý của mình các đơn vị quản lý giao thông đường bộ đã luôn đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Tuy nhiên để tăng cường pháp chế và hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời để thực hiện đúng nội dung Nghị định số: 56/CP ngày 2-10-1996 của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải đã có quyết định số: 502/1998/QĐ-TCCB-LĐ về thành lập Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ QN-ĐN, trên cơ sở chuyển tên Phân khu quản lý đường bộ QN-ĐN.

Trụ sở đặt tại: số 10B Nguyễn Chí Thanh-Quận Hải Châu-TP Đà Nẵng, với nhiệm vụ quản lý và khai thác 2 Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ QN-ĐN là một doanh nghiệp độc lập trực thuộc Khu QLĐB V - Cục đường bộ Việt Nam có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, được nhà nước giao vốn, tài sản, đất đai…để hoạt động sản xuất. Công ty có trách nhiệm sử dụng hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn được giao và được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPĐN cấp giấy phép kinh doanh số: 11/2001 ngày 16 tháng 5 năm 1998.

Cùng với xu hướng phát triển KT-XH và định hướng cổ phần hóa doanh nghiệp của Chính phủ, từ ngày 01/07/2007 công ty đã tiến hành cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ Quảng Nam – Đà Nẵng. Đến nay, công ty đã tiếp tục phát triển và ngày càng vững mạnh.