Tin tức & sự kiện
Quỹ bảo trì đường bộ: Công khai, minh bạch, hiệu quả

  Thực hiện Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ban hành ngày 13/3/2012 của Chính phủ, chiều 27/3 Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì cuộc họp để chuẩn bị cho sự ra đời của Quỹ Bảo trì đường bộ (BTĐB).
 Đến nay mức phí, cách thức thu chi và bộ máy điều hành Quỹ BTĐB đã được Bộ GTVT dự thảo, trên cơ sở đóng góp của các vụ chức năng Bộ GTVT và tiếp thu ý kiến một số chuyên gia Bộ Tài chính. Dự kiến ngay đầu tuần này Bộ GTVT sẽ họp với Bộ Tài chính để thống nhất các nội dung trước khi ban hành.

Trung tuần tháng 4/2012, các cơ quan có thẩm quyền cần ban hành các văn bản pháp lý cần thiết, gồm có  Thông tư của Bộ Tài chính “Hướng dẫn chế độ thu, quản lý thu phí sử dụng đường bộ”, Thông tư của liên Bộ GTVT - Tài chính “Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ”, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ “Về việc ban hành cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ BTĐB Trung ương”.
 Việc thành lập Quỹ BTĐB  đã được Luật GTĐB quy định và phù hợp với khuyến cáo của các tổ chức tài chính quốc tế. Song hiện vẫn có các ý kiến về Quỹ BTĐB, do đó để người sử dụng đường bộ biết rõ tiền của họ được thu chi hợp lý, hiệu quả sẽ mang lại thành công của Quỹ.
 Chỉ đạo của Bộ trưởng là:  Trong quá trình vận hành của  Quỹ tính công khai minh bạch phải đặt lên hàng đầu. Các thông tư hướng dẫn công tác thu, chi, chức năng hoạt động của Hội đồng và văn phòng Quỹ phải được quy định rõ ràng, hợp lý để khi thực hiện không còn vướng mắc.
 Với dự thảo Thông tư “thu”, Bộ trưởng đề nghị bộ phận soạn thảo không để sót đối tượng thu. Thu đối với phương tiện đường bộ của Công an và Quân đội đề nghị mức thu giữ như hiện nay và thu qua Kho bạc.

Với  xe nước ngoài vào lưu thông tại VN, dưới 15 ngày đề nghị thu 50% mức phí tháng, từ trên 15 - 30 ngày đề nghị thu theo mức phí 1 tháng. Với Thông tư “chi”, Quỹ BTĐB chỉ chi cho những nội dung công tác trực tiếp phục vụ quản lý bảo trì đường sá, phải rà soát loại ra những nội dung chi không phù hợp. Phải nghiên cứu  kỹ hơn cách chi cho địa phương, sao cho tiền bảo trì được đưa tới đúng địa chỉ đang cần.

Mức thu đối với nhóm xe tiêu chuẩn là 180.000 đ/tháng/xe, song cần rà soát lại đối với các nhóm xe kế tiếp, sao cho mỗi nhóm có tải trọng gần nhau có mức thu không quá chênh lệch. Cần công khai danh sách các trạm thu phí đường bộ nộp ngân sách hiện nay để xóa bỏ khi Quỹ BTĐB đi vào hoạt động. Tỉ lệ để lại cho cơ quan thu phí Trung ương (các trung tâm đăng kiểm) dự kiến là 1% mức thu cũng cần giải trình rõ.
 Đối với Hội đồng Quỹ, nhân sự làm việc có tính chất kiêm nhiệm sẽ không có lương. Văn phòng Quỹ chỉ là đầu mối giúp việc cho Hội đồng Quỹ, không phải là đơn vị sự nghiệp, mà chỉ là bộ phận hành chính giúp việc, biên chế rất hạn chế.
 Từ 1/6/2012, Quỹ Bảo trì đường bộ chính thức hoạt động theo Nghị định của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng chỉ đạo tiến độ công tác của các bộ phận chức năng Bộ GTVT cần phải rất khẩn trương, đồng thời cũng đề nghị Bộ Tài chính hết sức quan tâm phối hợp với Bộ GTVT để Quỹ BTĐB có thể ra đời và hoạt động đúng thời hạn.

Phương Dung. (Theo báo GTVT)

Tin khác
 Sáng nay (16/5), thăm hỏi CBCNV, người lao động trên công trường cao tốc Đà ...
 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về nguồn vốn ...
Chiều ngày 26/2 Phó Tổng cục trưởng Đường bộ Việt NamNguyễn Xuân Cường đã có buổi làm ...
  Xung quanh các vấn đề đang được dư luận quan tâm về Quỹ Bảo trì đường bộ, ...
  Bộ trưởng  Đinh La Thăng yêu cầu đổi mới toàn diện cơ chế quản lý, tiến tới ...